Zgłoszenia reklamacyjne

 
 

Dane klienta:

Dane dotyczące zakupu:

  • przesyłki wysłane „za pobraniem” nie zostaną odebrane przez sprzedawcę,
  • towar, którego reklamacja nie zostanie uznana będzie odesłany na mój koszt lub naprawiony odpłatnie,
  • urządzenia bez prawidłowo wypełnionego formularza reklamacyjnego albo jednoznacznego oświadczenia przekazanego w innej formie, mogą być potraktowane jako urządzenia do naprawy odpłatnej lub zwrócone bez podjęcia czynności serwisowych na mój koszt,
  • gwarancji nie podlegają urządzenia po upływie okresu gwarancyjnego, oraz uszkodzenia powstałe na skutek wyładowań atmosferycznych, przepięć powstałych w instalacji NN oraz sieci zasilającej, zalania, uszkodzeń mechanicznych i termicznych, niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania, niewłaściwego podłączenia innych urządzeń peryferyjnych oraz samowolnych przeróbek i zmian konstrukcyjnych,
  • wszystkie czynności serwisowe niemieszczące się w ramach odpowiedzialności z gwarancji lub rękojmi podlegają oddzielnej wycenie i opłacie,
  • sprzedawca nie odpowiada wobec kupującego, jeżeli kupujący wiedział o niezgodności w momencie zakupu lub oceniając rozsądnie powinien był o niej wiedzieć,
  • sprzedawca ma obowiązek ustosunkować się do zgłoszonej niezgodności w terminie 14 dni od jej zgłoszenia, a w razie, gdy tego nie zrobi uznaje się roszczenie kupującego za zasadne.
Sklep jest w trybie podglądu

© KOMPRE.PL

Projekt graficzny: Mateusz Brandt

{nocache:e7afec33b88f621dfea1e025a28eb4ec#0}
Sklep internetowy Shoper.pl