Regulamin sklepu

 

REGULAMIN

 Ogólne Warunki Sprzedaży dla umów zawieranych na odległość, obowiązujące od 25.12.2014 roku. Warunki zawarte w tym regulaminie, reguluje ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

Cały tekst ustawy dostępny jest na stronie: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2014/827/1.

  Właścicielem Sklepu / Sprzedającym jest:

 KOMPRE Sp. z o.o.

Rogaszyce, ul. Wesoła 37, 63-500 Ostrzeszów

 REGON: 365361778, NIP: 514-034-24-53, KRS: 0000636486

 

I Ogólne postanowienia

 1. Niniejszy Regulamin stanowi umowę sprzedaży oferowanych produktów przez Sprzedającego KOMPRE Sp. z o.o., a Kupującym oraz określa warunki i zasady prowadzonej przez serwis sprzedaży.
 2. W regulaminie wyjaśnione zostają również pojęcia stosowanych przez Sprzedającego terminów.
 3. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem strony internetowej: http://www.kompre.pl/.
 4. Umowa prawna między Sprzedającym KOMPRE Sp. z o.o., a Kupującym zostaje zawarta w momencie zakupu Przedmiotu przez Kupującego.
 5. Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zarejestrowana lub niezarejestrowana w sklepie internetowym http://www.kompre.pl/.
 6. Każdy Kupujący dokonujący zakupu produktów oferowanych przez http://www.kompre.pl/ jest zobowiązany do zapoznania się i zaakceptowania regulaminu.

II Przedmiot Sprzedaży

 1. Przedmiotem sprzedaży są produkty oferowane na stronie: http://www.kompre.pl/.
 2. Wszystkie produkty zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 3. Ceny wszystkich produktów podane są w złotych polskich, zawierają podatek VAT.
 4. Koszty widoczne przy produkcie nie zawierają ceny za dostawę. Koszty dostawy umieszczone są w zakładce: http://www.kompre.pl/pl/i/Dostawa/18.

III Płatność

 1. Płatność za realizację zamówienia dokonuje się:

- przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego: 89 1140 1993 0000 3476 1600 1001 mBank, przed dostarczeniem towaru (przedpłata);

- przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego: 89 1140 1993 0000 3476 1600 1001 mBank, po dostarczeniu towaru w terminie uwzględnionym na fakturze z odroczonym terminem płatności (wymaga to podpisania umowy regulującej warunki takiej płatności przez Kupującego i Sprzedającego);

- za pobraniem, przy odbiorze przesyłki od kuriera (do kwoty 5 tys zł);

- płatność gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie firmy.

- podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.”

Dostępne formy płatności: Karty płatnicze:

 • Visa
 • Visa Electron
 • Mastercard
 • MasterCard Electronic
 • Maestro

IV Faktura

 1. Każde zamówienie złożone w Sklepie internetowym: zostaje potwierdzone fiskalnym dokumentem sprzedaży - fakturą 23% VAT.
 2. Na fakturze obok nazwy produktu, znajduje się również informacja o licencji (dotyczy zakupów laptopów i komputerów) oraz kwota za wysyłkę.
 3. Na fakturze zostaje wyszczególniony sposób płatności: przelew, payu, pobranie, gotówka.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane Kupującego wskazane przez niego, jako właściwe do wystawienia faktury VAT.

IV Dostawa

 1. Dostawy produktów zamawianych w sklepie http://www.kompre.pl/ dokonywane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Paczki dostarczane są pod wskazany przez Kupującego adres, za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL.
 3. Koszt przesyłki przy wyborze opcji pobranie wynosi 19.70zł (DHL) lub 18,70zł (InPost) do 30kg.
 4. Przy wyborze opcji przedpłata/przelew, opłata za przesyłkę wynosi:

- 15,90zł (DHL) lub 14,90zł (InPost) lub 12zł (Paczkomat), dla produktów, których wartość nie przekroczyła 2000zł,

- 0zł, dla produktów, których wartość przekroczyła 2000zł.

- Jeżeli ilość zamówionego towaru przekracza 4 paczki naliczana jest indywidualna opłata transportowa.

 1. Zamówiony towar można również odebrać osobiście w siedzibie firmy: KOMPRE Sp. z o.o., Rogaszyce, ul. Wesoła 37, 63-500 Ostrzeszów, po wcześniejszym umówieniu się mailowym lub telefonicznym.
 2. Odbiór osobisty jest bezpłatny.
 3. Zamówiony towar wysyłamy zazwyczaj w ciągu 2-3 dni roboczych od momentu zaksięgowania płatności lub wybraniu płatności za pobraniem.
 4. W przypadku zamówień powyżej 5 sztuk sprzętu, warunki dostawy ustalane są indywidualnie.
 5. W okresie przedświątecznym czas na zrealizowanie zamówienia może się wydłużyć.
 6. W przypadku dostarczenia przesyłki kurierem firmy DHL odbiór jej wymaga pisemnego pokwitowania.
 7. Z chwilą wydania towaru Kupującemu, przechodzi na niego prawo własności towaru, uprawnienia i wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
 8. Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia stanu paczki oraz jej zawartości bezpośrednio przy kurierze.
 9. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń sprzętu mogących mieć związek z dostawą, wymaga się spisania protokołu szkody z kurierem oraz zgłoszenie tego faktu w ciągu 24 godzin od daty otrzymania przesyłki pod adresem: serwis@kompre.pl. Zaleca się, by w miarę możliwości Kupujący sporządził i dostarczył także dokumentację fotograficzną uszkodzeń.
 10. Reklamacje paczek nie będą uwzględniane bez protokołu szkody lub błędnie wypełnionego protokołu szkody spisanego przez kuriera.
 11. Pakowanie paczek oraz przekazywanie ich kurierowi DHL odbywa się w siedzibie Sprzedającego pod obecnością kamer.
 12. Kupujący nie może obciążyć Sprzedającego winą za uszkodzenie paczki, jeśli nie otworzył paczki przy kurierze, jeśli pokwitował odbiór paczki w stanie nienaruszonym, a w razie uszkodzeń nie dopilnował spisania protokołu szkody w obecności kuriera.

V Realizacja zamówienia

 1. Zamówień w sklepie http://www.kompre.pl/ dokonuje się dodając produkt „do koszyka” i przechodząc cały proces potwierdzający zakup.
 2. Kupujący decyduje o wyborze sposobu płatności.
 3. Kupujący jest odpowiedzialny za poprawne podanie danych do faktury i danych teleadresowych.
 4. Wszystkie uwagi dotyczące zamówienia powinny znaleźć się w stosownej rubryce.
 5. Czas realizacji zamówienia został określony przy zakupie.
 6. Sprzedający jest do dyspozycji Kupującego pod nr telefonu 510 188 531 oraz pod adresem mailowym sklep@kompre.pl w dniach roboczych od pn-pt w godzinach od 8-16:00.

VI Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić w terminie 14 dni kalendarzowych bez podawania przyczyny. W tym celu należy wypełnić oświadczenie o rezygnacji z zakupu w terminie do 14 dni od daty otrzymania towaru - oświadczenie wypełnia się na stronie: serwis.kompre.pl Wypełniony i podpisany formularz należy wydrukować i dołączyć wraz ze zwracanym sprzętem i kompletem dokumentów - druk do pobrania ze strony: http://www.kompre.pl/pl/i/Do-pobrania/26
 2. Przedmiot można dostarczyć osobiście do siedziby firmy lub przesłać bezpiecznie dowolnym środkiem transportu.
 3. Adres do zwrotu towaru: KOMPRE Sp. z o.o., Rogaszyce, ul. Wesoła 37,  63-500 Ostrzeszów z dopiskiem „ZWROT”.
 4. Kupujący ponosi koszt odesłania Produktu do Sprzedającego. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 5. Sprzedający ma obowiązek, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostawy (najtańsza opcja z cennika dostawy). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Kupujący ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić towar Sprzedawcy w stanie niezmienionym.
 7. Jeśli np. wraz z laptopem, Kupujący otrzymał również nową torbę lub zapakowaną oryginalnie mysz i opakowanie zostanie naruszone lub torba zostanie pozbawiona oryginalnych etykiet, Sprzedawca nie będzie zobowiązany do przyjęcia zwrotu.
 8. Wraz z przedmiotem, należy zwrócić również fiskalny dokument zakupu oraz kartę gwarancyjną.
 9. W przypadku, kiedy dokumentem sprzedaży jest faktura, należy ją zachować - do dokumentu zostanie wystawiona korekta, na podstawie której Sprzedający dokona zwrotu należności. Podpisaną korektę można przesłać listownie lub skanem na adres mailowy: serwis@kompre.pl.
 10. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Jeśli Kupujący uszkodzi Przedmiot lub w jakikolwiek sposób narazi Sprzedającego na dodatkowe koszty (jeśli np. zwracany przedmiot będzie wymagał ponownego zainstalowania systemu operacyjnego), wówczas kwota zwrotu może zostać pomniejszona.
 11. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towaru zakupionego w zestawie z innym produktem zwrotowi podlega cały zestaw.
 12. Zwrot przysługuje tylko osobie fizycznej (nie przysługuje on Przedsiębiorcy oraz  w przypadku zakupu sprzętu na firmę przez osobę fizyczną).
 13. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

- o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo do odstąpienia od umowy;

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

- o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

VII. Gwarancja

 1. Sprzedawca udziela Kupującemu gwarancji na działanie sprzętu zgodne z informacją zamieszczoną w opisie przedmiotu. Okres gwarancji także został tam określony.
 2. Każdy sprzęt posiada plomby, które uniemożliwiają Kupującemu zmianę lub montowanie własnych podzespołów. Zerwanie plomby wiąże się jednoznacznie z utratą gwarancji. W przypadku zamówienia komputera stacjonarnego plomby zabezpieczające znajdują się na poszczególnych podzespołach, a nie na zewnętrznej obudowie. W przypadku zakupu laptopa plomby znajdują się na obudowie. W szczególnych przypadkach Sprzedający może zastosować inny rodzaj zabezpieczania laptopa przed ingerencją Kupującego lub inaczej umiejscowić plomby, ale wówczas Kupujący zobowiązany jest do wcześniejszego kontaktu ze Sprzedającym.
 3. Nowe baterie podlegają 6 miesięcznej gwarancji.
 4. Nowe dyski HDD SATA i SSD podlegają 24 miesięcznej gwarancji.
 5. Wady i uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w terminie 14 dni od daty dostarczenia sprzętu do siedziby Sprzedającego
 6. Gwarancji nie podlega ekran, na którym wystąpiły do 3 bad pikseli.

Gwarancji nie podlegają akumulatory/baterie, których czas w opisie przedmiotu wynosił poniżej 30 minut, ~30 minut lub posiadały adnotację „do regeneracji”, „rozważ wymianę”. Akumulatory/baterie używane, których czas pracy wynosi ponad 30 minut, podlega zawsze 30 dniowej gwarancji.

 1. Gwarant nie odpowiada za szkody i straty będące następstwem stwierdzenia wadliwości sprzętu, takich jak np. utrata danych oraz nie bierze odpowiedzialności za niekompatybilność oprogramowania oraz innych podzespołów ze sprzętem klienta.
 2. Gwarancja nie obejmuje usterek, których przyczyną jest niewłaściwa praca oprogramowania.
 3. Gwarancja nie obejmuje czynności, które należą do normalnej obsługi eksploatacyjnej, jak np. zainstalowanie oprogramowania, konfiguracja, konserwacja, czyszczenie. Kupujący zobowiązany jest do wykonania tych czynności we własnym zakresie.
 4. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia mechaniczne i wywołane nimi wady, uszkodzenia i wady spowodowane niewłaściwym lub niezgodnym z instrukcją użytkownika przechowywania, konserwacji, instalacji, podłączenia sprzętu do wadliwie działającej instalacji elektrycznej, dokonywanych przez użytkownikach samowolnych napraw i zmian.
 5. Każdorazowo warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.
 6. W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży. Czas rękojmi przy sprzedaży osobie fizycznej to 12 miesięcy.
 7. Gwarancja zostaje przedłużona o czas przebywania towaru w serwisie.
 8. Nabywca traci gwarancję na skutek: 

  -  Upływu terminu gwarancji.  

  -  Zerwania plomb gwarancyjnych umieszczonych na sprzęcie przez Gwaranta.     

  -  Niewłaściwego użytkowania urządzenia lub niewłaściwego przechowywania. 

  -  Uszkodzeń mechanicznych urządzenia.

  -  Stwierdzenia przez serwis śladów zalania sprzętu.

  -  Utraty karty gwarancyjnej.         

  -  Napraw dokonywanych we własnym zakresie przez Nabywcę.

  -  Demontażu podzespołów, otwierania obudowy. 

VIII Reklamacja

 1. Każdemu Kupującemu, który zawarł umowę sprzedaży przysługuję prawo do reklamacji.
 2. Jeżeli usterka jest bardzo poważna i Sprzedający nie ma możliwości jej usunięcia lub wymiany podzespołów wówczas Kupujący otrzymuje zwrot środków na konto.
 3. W celu identyfikacji i usprawnienia procedury reklamacyjnej Kupującemu, zaleca się, by wypełnił zgłoszenie znajdujące się na stronie internetowej serwis.kompre.pl , co pozwoli na przyspieszenie czasu rozpatrywania zgłoszenia. Po wypełnieniu elektronicznego formularza, Kupujący otrzymuje zwrotnie komunikat informujący o przyjęciu zgłoszenia do rozpatrzenia przez Sprzedającego.
 4. Po rozpatrzeniu zgłoszenia reklamacyjnego przez Sprzedawcę,Kupujący otrzymuję wiadomość e-mail zawierającą dalszą instrukcję postępowania reklamacyjnego.
 5. W szczególnych wypadkach reklamacyjnych można również skorzystać z kontaktu telefonicznego 661 801 461 (pn-pt w godz. 9-14:00) oraz mailowego serwis@kompre.pl. Dalsze użytkowanie wadliwego urządzenia może powodować jego dodatkowe uszkodzenia i skutkować utratą gwarancji.
 6. W przypadku uzasadnionej reklamacji Kupujący nie ponosi kosztów związanych z dostarczeniem przedmiotu na serwis. Tylko w przypadku niedostarczenia paczki kurierowi, który zjawił się u Kupującego w ustalonym przez niego terminie, na Kupującego spada obowiązek na własny koszt dostarczyć reklamowany towar do Sprzedającego. Wysyłka naprawionego sprzętu do Kupującego, również odbywa się na koszt Sprzedającego.
 7. Jeśli reklamowany przedmiot to urządzenie, typu laptop, komputer, monitor, projektor, prosimy o wysyłkę także okablowania (zasilacze i przewody).
 8. Reklamowany towar należy dostarczyć do siedziby Sprzedającego będącej miejscem zakupu towaru KOMPRE Sp. z o.o., Rogaszyce, ul. Wesoła 37, 63-500 Ostrzeszów z dopiskiem „REKLAMACJA”
 9. Sposoby dostarczenie przedmiotu na serwis:  Sprzedający zamawia kuriera na wskazany przez Kupującego adres (Kupujący jest zobowiązany do wydrukowania listu przewozowego i naklejenia go do bezpiecznie zapakowanej przez siebie paczki). W przypadku nie przekazania paczki kurierowi, Kupujący zostanie obciążony kosztami za transport oraz będzie musiał odesłać sprzęt na własny koszt

- Sprzedający zamawia kuriera na wskazany przez Kupującego adres (Kupujący jest zobowiązany do wydrukowania listu przewozowego i naklejenia go do bezpiecznie zapakowanej przez siebie paczki). W przypadku nie przekazania paczki kurierowi, Kupujący zostanie obciążony kosztami za transport oraz będzie musiał odesłać sprzęt na własny koszt.

-  Jeśli Kupujący nie chce skorzystać z kuriera zamówionego przez Sprzedającego, należy o tym poinformować Sprzedającego w momencie przesłania zgłoszenia reklamacyjnego. Kupujący może dostarczyć towar do serwisu dowolnym środkiem transportu, jednak kwota za przesyłkę nie powinna przekroczyć najtańszej opcji z cennika dostawy Sprzedawcy.

- Osobiście w sklepie stacjonarnym.

IX Polityka prywatności

 1. Sklep internetowy Kompre.pl korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Dodatkowo w celu zbadania opinii o poziomie zadowolenia z przeprowadzonego zakupu przekazuje dane osobowe, w postaci adresu e-mail, numeru zamówienia i numeru katalogowego produktu do: Ceneo.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań i Ringier Axel Springer Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-672), ul. Domaniewska 52.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl